Dũa Huyền Thoại Hy Lạp Large Barrel C (Coarse) 3/32

$20.00
✅Đầu dũa All in One Huyền Thoại Hy Lạp
( Mịn, Phá, Cuticle )
Ưu điểm :
✅không tưng
✅Bền ,lâu mòn
Rất đa năng:
✅Mài dọc là phá bột
✅Mài ngang là dũa mịn
✅Dùng để cắt lift khi fill
✅Chạy sạch cuticle sạch 👉 hạn chế lift
Quantity

 

Free USA shipping orders $150 or more

 

We ship international

Guarantee safe & secure checkout

✅Đầu dũa All in One Huyền Thoại Hy Lạp
( Mịn, Phá, Cuticle )
Ưu điểm :
✅không tưng
✅Bền ,lâu mòn
Rất đa năng:
✅Mài dọc là phá bột
✅Mài ngang là dũa mịn
✅Dùng để cắt lift khi fill
✅Chạy sạch cuticle sạch 👉 hạn chế lift

YOU MAY ALSO LIKE