High Quality Galaxy Flakes (Set Of 8 )

Price $38.00
Availability: 272 In Stock

HIGH QUALITY GALAXY FLAKES

BỘ 8 MÀU

Galaxy Flakes Chuyên Dùng để Design Galaxy Nails

Óng Ánh Huyền Ảo , Flakes cực kỳ sáng

Khách Rất Thích

GLASS CHROME (NEW)

Price $10.00
Availability: 158 In Stock

Super High Quality Glass Chrome . 

Chrome loại mới trong suốt . Khi đánh lên móng cho hiệu ứng tráng gương trong suốt 

So Super đẹp