Clear Stiletto Tips (Pack of 600 pcs)

Price $10.00
Availability: 102 In Stock

10 Sizes 0->9

50 Tips Mỗi Size

Tặng thêm Size 4 , Size 5 (50 Tips mỗi Size)

Móng Nhọn Loại Trong cắt ngang đầu thành Coffin Shape

Dễ Dán, Dán Cái Dính Liền Không Cần Đợi Lâu

Natural Stiletto Tips (Pack of 600 pcs)

Price $10.00
Availability: 46 In Stock

10 Sizes 0->9

50 Tips Mỗi Size

Tặng thêm Size 4 , Size 5 (50 Tips mỗi Size)

Móng Nhọn Natural cắt ngang đầu thành Cofin Shape

Dễ Dán, Dán Cái Dính Liền Không Cần Đợi Lâu