High Quality Galaxy Flakes (Set Of 8 )

Price $38.00
Availability: 268 In Stock

HIGH QUALITY GALAXY FLAKES

BỘ 8 MÀU

Galaxy Flakes Chuyên Dùng để Design Galaxy Nails

Óng Ánh Huyền Ảo , Flakes cực kỳ sáng

Khách Rất Thích

Flashing Diamond Dust KT-01

Price $10.00
Availability: 251 In Stock

Kim Tuyến Rắc Super High Quality Siêu Sáng

Chuyên dùng để rắc kim tyến cho các design nổi ( Christmas , New Year , Holiday)